விளையாட்டு நிகழ்ச்சி போட்டி முடிவுகள் - 2012
     
 
  போட்டிவிபரம் - 2012     1 ம் இடம்     2 ம் இடம்     3 ம் இடம்
         
01
    மரதன் ஓட்டம்     வை.ஜெயச்சந்திரன்     சோ.தினேஸ்     ச.வேனுசன்
         
02     வேகமானசைக்கிள் ஓட்டம்     கஜந்திரன்     கஜதரன்     ரவீந்திரன்
         
03     மெதுவானசைக்கிள் ஓட்டம்     ஜெ.விதுஷன்     ஞா.திருமாவளவன்     பொ.சுபாஸ்
         
04    கைக்கொடி மாட்டு சவாரி (பிரிவு A )     எஸ்.அருச்சுணன்     ஜெகன்  
      கைக்கொடி மாட்டு சவாரி (பிரிவு B )      எஸ்.லிங்கதாசன்      கே.லிங்கதாசன்      எஸ்.அருச்சுணன்
         
05     கயிறு இழுத்தல்     தலைவர் தோல்வி அணி    
         
06     வயோதிபர் வேக நடை     வ.மகேந்திரராசா    மு.திருநாவுக்கரசு     வி.கிருஷ்ணராசா
         
07     சிறுவர் நிகழ்ச்சி – ஆண்கள்     கு.விதுஷன்     யோ.உசாந்தன்     ம.திகழ்வாணன்
         
08     சிறுவர் நிகழ்ச்சி – பெண்கள்     ரா.சயந்தி     உ.சோபனா     ப.ஜீவனா
         
09     சங்கீதக் கதிரை     வி.வினோதினி     இ.கலைநிதி     து.ருகவாணி
         
10     தரம் 5 மாணவர் பரீட்சை     பவசாந்     சங்குவன்     டிலக்ஷன்
         
11     கிரிக்கட் சுற்றுப்போட்டி     CCC (A) அணி     CCC (B) அணி  
         
12     உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி     சில்வஸ்ரார் வி.க    வட்டுக்கோட்டை வி.க  
         
         
  எமது களகம் 2012ம் ஆண்டு பங்கு பற்றிய உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி
நாமாஸ் விளையாட்டு கழகம் நடாத்திய 7 பேர் கொண்ட சுற்றுப்போட்டி
         
  02-08-2012 :
ஞானகலா VS மாவத்தை - 0     :    0
   
 
மேலதிக உதை :

டுயோந்திரன் - 1
சுயந்தன் - 1
சஞ்சயன் - 1
துஷ்யந்தன் - 1

     
         
 

14-08-2012 :

 

ஆனைக்கோட்டை யூனியன் VS மாவத்தை - 2 : 1
துஷ்யந்தன் 1 (பணல்டி கிக்)

21 வயது பிரிவில்
சென்னிஸ்ரார் VS மாவத்தை – 1 : 0

         
 
         
 
     

Copyright 2011 © . All rights reserved Mawatta Sports Club.  Design By : S.Majureshan.