விளையாட்டு நிகழ்ச்சி போட்டி முடிவுகள் - 2015
     
 
  போட்டிவிபரம் - 2015     1 ம் இடம்     2 ம் இடம்     3 ம் இடம்
         
01
    மரதன் ஓட்டம் எ.கிருபாசரூபன் த.சுபாஸ்கரன் எம்.நிசாந்தன்
      மரதன் ஓட்டம் - சிறுவர் - 1km ந.விதுர்சன் சீ.நிதார்சன் சீ.யதுசாந்தன்
   
02     வேகமானசைக்கிள் ஓட்டம் எம்.நிசாந்தன் கே.பார்த்தீபன் ஞா.யதுர்சன்
   
03     மெதுவானசைக்கிள் ஓட்டம் ச.மதுசன்
   
04    கைக்கொடி மாட்டு சவாரி (பிரிவு A ) அருச்சுனன் ஜே.அஐந்தன்
      கைக்கொடி மாட்டு சவாரி (பிரிவு B ) கஜேந்திரன் கஜேந்திரன்
   
05     கயிறு இழுத்தல்-ஆண்கள் மைத்தரி வெற்றி அணி அராலி மேற்கு சனசமுக நிலையம்
      கயிறு இழுத்தல்-பெண்கள் தலைவி தோல்வி அணி
   
06     வயோதிபர் வேக நடை மு.திருநாவுக்கரசு வி.மகேந்திரராசா வி.கிருவணராசா
   
07     சிறுவர் நிகழ்ச்சி – ஆண்கள் சீ.யதுசாந்தன் க.கோகுலன் சி.மதுசன்
   
08     சிறுவர் நிகழ்ச்சி – பெண்கள் தி.யதுசா சீ.தர்சிகா கு.நர்மதா
   
09     சங்கீதக் கதிரை ரி.தனுசிகா த.சாருஜா க.கேனுகா
   
10     தரம் 5 மாணவர் பரீட்சை க.தருண் கு.ரவிராஜ் நா.மதுசன்
   
11     கிரிக்கட் சுற்றுப்போட்டி      
         
12     உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி மூளாய் வளர்மதி வி.க இளவலை யங்கென்றீஸ் வி.க அராலி பாரதி வி.க
         
  தொடர் ஆட்டநாயகன்:- சுரேந்தர் ( யங்கென்றீஸ் வி.க)
சிறந்த வீரன்:- சுதாகரன்( வளார்மதி வி.க)
சிறந்த கோல் காப்பாளா;:- ததீஸ்( வளர்மதி வி.க)

 
         
         
 
     
     

Copyright 2011 © . All rights reserved Mawatta Sports Club.  Design By : S.Majureshan.